logo_pl.png
pik_sprache.png

Wybierz swój język

IMPRESSUM

Heckmann Maschinenbau und Verfahrenstechnik GmbH 
Hespenweg 20 
27313 Dörverden-Hülsen

Tel. +49 4239 89-0
Fax +49 4239 89-89

E-Mail: info-hul@heckmann-mt.de 
Internet: www.heckmann-mt.de


Dyrektor generalny uprawniony do reprezentowania spółki: Henning Heckmann

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Walsrode
Numer rejestru: HRB 121871
NIP: DE 116735535


UWAGI PRAWNE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki i animacje oraz ich układ na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Zawartości tej strony internetowej nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystanie do celów niekomercyjnych jest dozwolone tylko za wyraźną pisemną zgodą właściciela.


WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa firma HECKMANN jako dostawca treści jest odpowiedzialna za własne treści, które udostępnia do użytku. Od tych własnych treści należy odróżnić odsyłacze („linki”) do treści dostarczanych przez innych dostawców. Za pomocą odnośników HECKMANN udostępnia do korzystania „obce treści”, które są oznaczone w ten sposób: nazwa linku. HECKMANN odpowiada za te treści zewnętrzne, tylko jeżeli posiada wiedzę o nich (tj. również o treściach niezgodnych z prawem lub karalnych) oraz jeżeli zapobieżenie im jest technicznie możliwe i uzasadnione (§5 ust. 2 TDG). „Linki” są jednak zawsze „żywymi” (dynamicznymi) odsyłaczami. W momencie umieszczania pierwszego linku firma HECKMANN sprawdziła zawartość zewnętrzną pod kątem ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Zgodnie z TDG dostawca treści nie jest jednak zobowiązany do stałego sprawdzania treści, do których odsyła w swojej ofercie, pod kątem zmian, które mogłyby spowodować powstanie nowej odpowiedzialności. Tylko jeżeli udowodni lub zostanie poinformowany przez innych, że konkretna oferta, do której podał link powoduje pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, usunie odniesienie do tej oferty, o ile jest to technicznie możliwe i racjonalne. Na możliwości techniczne i racjonalność nie ma wpływu fakt, że nawet po uniemożliwieniu dostępu ze strony internetowej HECKMANN nielegalna lub karalna oferta może być nadal dostępna z innych serwerów.


©Fotos & Grafiken: Heckmann Unternehmensgruppe | Fotolia.de